Karang [kzr]

ชื่อภาษา ISO: Karang
รหัสภาษา ISO: kzr
จำนวนประชากร: 18,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karang: Mbum East

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6058
รหัสสำเนียงของ ROD: 06058

ชื่ออื่นสำหรับ Karang: Mbum East

Karang
Kareng
Laka
Lakka
Mbum: East

พื้นที่ใช้ภาษา Karang: Mbum East

Cameroon
Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Karang: Mbum East

A63748 ข่าวประเสริฐ
A31070 Becoming a Friend of God

2. Karang: Ngomi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11593
รหัสสำเนียงของ ROD: 11593
จำนวนประชากร: 17,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karang: Ngomi

Ngomi

พื้นที่ใช้ภาษา Karang: Ngomi

Cameroon
Chad

3. Karang: Sakpu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11594
รหัสสำเนียงของ ROD: 11594
จำนวนประชากร: 17,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karang: Sakpu

Pandama
Sakpu
Tu'boro

พื้นที่ใช้ภาษา Karang: Sakpu

Cameroon
Chad

People Groups who speak Karang

Karang;