Kelabit [kzi]

ชื่อภาษา ISO: Kelabit
รหัสภาษา ISO: kzi
จำนวนประชากร: 4,640

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kelabit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 656

ชื่ออื่นสำหรับ Kelabit

Kalabit
Kerabit

พื้นที่ใช้ภาษา Kelabit

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kelabit

A19581 พระคำแห่งชีวิต

2. Kelabit: Bario

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11770
รหัสสำเนียงของ ROD: 11770
จำนวนประชากร: 1,650

ชื่ออื่นสำหรับ Kelabit: Bario

Bario

พื้นที่ใช้ภาษา Kelabit: Bario

Malaysia

3. Kelabit: Brung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11771
จำนวนประชากร: 1,650

ชื่ออื่นสำหรับ Kelabit: Brung

Brung

พื้นที่ใช้ภาษา Kelabit: Brung

Malaysia

4. Kelabit: Lepu Potong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11772
จำนวนประชากร: 1,650

ชื่ออื่นสำหรับ Kelabit: Lepu Potong

Lepu Potong

พื้นที่ใช้ภาษา Kelabit: Lepu Potong

Malaysia

5. Kelabit: Libbung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11773
จำนวนประชากร: 1,650

ชื่ออื่นสำหรับ Kelabit: Libbung

Libbung

พื้นที่ใช้ภาษา Kelabit: Libbung

Malaysia

6. Kelabit: Lon Bangag

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11774
จำนวนประชากร: 1,650

ชื่ออื่นสำหรับ Kelabit: Lon Bangag

Lon Bangag

พื้นที่ใช้ภาษา Kelabit: Lon Bangag

Indonesia
Malaysia

People Groups who speak Kelabit

Kelabit;