Kaibobo [kzb]

ชื่อภาษา ISO: Kaibobo
รหัสภาษา ISO: kzb
จำนวนประชากร: 500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kaibobo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11313
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaibobo

Kaibubu

พื้นที่ใช้ภาษา Kaibobo

Indonesia

2. Kaibobo: Hatusua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11314
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaibobo: Hatusua

Hatusua

พื้นที่ใช้ภาษา Kaibobo: Hatusua

Indonesia

People Groups who speak Kaibobo

Kaibubu;