Kelon [kyo]

ชื่อภาษา ISO: Kelon
รหัสภาษา ISO: kyo
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kelong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4124

ชื่ออื่นสำหรับ Kelong

Kelon

พื้นที่ใช้ภาษา Kelong

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kelong

C19341 ข่าวประเสริฐ

2. Kelon: Gendok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11782
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kelon: Gendok

Gendok

พื้นที่ใช้ภาษา Kelon: Gendok

Indonesia

3. Kelon: Halerman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11783
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kelon: Halerman

Halerman

พื้นที่ใช้ภาษา Kelon: Halerman

Indonesia

4. Kelon: Panggar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11784
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kelon: Panggar

Panggar

พื้นที่ใช้ภาษา Kelon: Panggar

Indonesia

5. Kelon: Probur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11785
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kelon: Probur

Probur

พื้นที่ใช้ภาษา Kelon: Probur

Indonesia

People Groups who speak Kelon

Kelong;