Keyagana [kyg]

ชื่อภาษา ISO: Keyagana
รหัสภาษา ISO: kyg
จำนวนประชากร: 12,300

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Keyagana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5026

ชื่ออื่นสำหรับ Keyagana

Keiagana
Keigana
Ke'yagana

พื้นที่ใช้ภาษา Keyagana

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Keyagana

C80430 เพลง
A24540 ข่าวประเสริฐ

2. Keyagana Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2923
รหัสสำเนียงของ ROD: 02923

ชื่ออื่นสำหรับ Keyagana Group

Haga
Henegaru
Keyagana
Tarabo
Yagana

พื้นที่ใช้ภาษา Keyagana Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Keyagana Group

C16331 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Keyagana

Keyagana;