Kyaka [kyc]

ชื่อภาษา ISO: Kyaka
รหัสภาษา ISO: kyc
จำนวนประชากร: 15,400

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Enga: Kyaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3779
รหัสสำเนียงของ ROD: 03779

ชื่ออื่นสำหรับ Enga: Kyaka

Baiyer
Kyaka

พื้นที่ใช้ภาษา Enga: Kyaka

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Enga: Kyaka

C74884 ข่าวประเสริฐ 1-20
A17071 ข่าวประเสริฐ 21-40
C17071 ข่าวประเสริฐ 21-40

2. Yaramanda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 424

ชื่ออื่นสำหรับ Yaramanda

Baiyer
Enga-Kyaka

พื้นที่ใช้ภาษา Yaramanda

Papua New Guinea

People Groups who speak Kyaka

Baiyer Enga;