Northern Khmer [kxm]

ชื่อภาษา ISO: Northern Khmer
รหัสภาษา ISO: kxm
จำนวนประชากร: 1,411,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. เขมร ประเทศไทย

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3450
รหัสสำเนียงของ ROD: 03450

ชื่ออื่นสำหรับ เขมร ประเทศไทย

ខ្មែរលើ
Cambodian: Thailand Dialect
Khmer Lue
Khmer: Northern
Khmer, Thailand
Khmer: Thailand
Thailand Khmer

พื้นที่ใช้ภาษา เขมร ประเทศไทย

Cambodia
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา เขมร ประเทศไทย

A03590 พระคำแห่งชีวิต

2. เขมรเหนือ ศรีสะเกษ

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11967
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ เขมรเหนือ ศรีสะเกษ

Khmer, Northern: Sisaket
Sisaket

พื้นที่ใช้ภาษา เขมรเหนือ ศรีสะเกษ

Thailand

3. เขมรเหนือ สุรินทร์

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11968
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ เขมรเหนือ สุรินทร์

Khmer, Northern: Surin
Surin

พื้นที่ใช้ภาษา เขมรเหนือ สุรินทร์

Thailand

4. เขมรเหนือ บุรีรัมย์

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11966
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ เขมรเหนือ บุรีรัมย์

Buriram
Khmer, Northern: Buriram

พื้นที่ใช้ภาษา เขมรเหนือ บุรีรัมย์

Thailand

People Groups who speak Northern Khmer

Khmer, Northern;