บรูไนดารุสซาลาม (Brunei) [kxd]

ชื่อภาษา ISO: บรูไนดารุสซาลาม (Brunei)
รหัสภาษา ISO: kxd
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malay (Malay (macrolanguage))
จำนวนประชากร: 283,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. บรูไนดารุสซาลาม

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8380
จำนวนประชากร: 304,000

ชื่ออื่นสำหรับ บรูไนดารุสซาลาม

Brunei
Brunei-Kadaian
Orang Bukit

พื้นที่ใช้ภาษา บรูไนดารุสซาลาม

Brunei
Malaysia

2. Brunei: Brunei Malay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8382
จำนวนประชากร: 304,000

ชื่ออื่นสำหรับ Brunei: Brunei Malay

Brunei Malay

พื้นที่ใช้ภาษา Brunei: Brunei Malay

Brunei

3. Brunei: Kampong Ayer

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8384
จำนวนประชากร: 304,000

ชื่ออื่นสำหรับ Brunei: Kampong Ayer

Kampong Ayer

พื้นที่ใช้ภาษา Brunei: Kampong Ayer

Brunei

4. Brunei: Kedayan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8385
จำนวนประชากร: 304,000

ชื่ออื่นสำหรับ Brunei: Kedayan

Kadaian
Kadayan
Kadian
Kadien
Kadyan
Karayan
Kedayan
Kedien. Kerayan
Kedyan

พื้นที่ใช้ภาษา Brunei: Kedayan

Brunei

People Groups who speak บรูไนดารุสซาลาม

Brunei Malay, Kedayan; Dusun, Kadazan;