Parkari Koli [kvx]

ชื่อภาษา ISO: Parkari Koli
รหัสภาษา ISO: kvx
จำนวนประชากร: 275,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Parkari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3557
รหัสสำเนียงของ ROD: 03557
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Parkari

Gujarati, Parkari Kohli
Gujarati: Parkari Kohli
Koli, Parkari
Parkari Kohli

พื้นที่ใช้ภาษา Parkari

Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Parkari

A75201 เพลง
A75202 ข่าวประเสริฐ
C07670 พระคำแห่งชีวิต 1
C09540 พระคำแห่งชีวิต 2
C09541 พระคำแห่งชีวิต 3 w/ HINDUSTANI

2. Sindhi Koli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22731
รหัสสำเนียงของ ROD: 22731
จำนวนประชากร: 170,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sindhi Koli

سندھی: کوہلی

พื้นที่ใช้ภาษา Sindhi Koli

Pakistan

People Groups who speak Parkari Koli

Koli; Koli Mahadev; Koli of Sind, Hindu;