Kui (Indonesia) [kvd]

ชื่อภาษา ISO: Kui (Indonesia)
รหัสภาษา ISO: kvd
จำนวนประชากร: 1,900

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kiraman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3806

ชื่ออื่นสำหรับ Kiraman

Kiramang
Kramang
Kui: Kiraman
Lerabain
Masin-Lak

พื้นที่ใช้ภาษา Kiraman

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kiraman

C23801 พระคำแห่งชีวิต

2. Kui: Batulolong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12415
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kui: Batulolong

Batulolong

พื้นที่ใช้ภาษา Kui: Batulolong

Indonesia

3. Kui: Kui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12419
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kui: Kui

Buraga
Kui
Lerabaing

พื้นที่ใช้ภาษา Kui: Kui

Indonesia

People Groups who speak Kui (Indonesia)

Kui, Kui-Kramang;