Bagvalal [kva]

ชื่อภาษา ISO: Bagvalal
รหัสภาษา ISO: kva
จำนวนประชากร: 1,450

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bagvalal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7523
จำนวนประชากร: 5,500

ชื่ออื่นสำหรับ Bagvalal

Bagulal
Bagvalin
Bagwalal
Barbalin
Kvanada
Kvanadin
巴格瓦拉尔语
巴格瓦拉爾語

พื้นที่ใช้ภาษา Bagvalal

Russia

2. Bagvalal: Tlisi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7524
จำนวนประชากร: 5,500

ชื่ออื่นสำหรับ Bagvalal: Tlisi

Tlisi

พื้นที่ใช้ภาษา Bagvalal: Tlisi

Russia

People Groups who speak Bagvalal

Bagvalal;