Kusaal [kus]

ชื่อภาษา ISO: Kusaal
รหัสภาษา ISO: kus
จำนวนประชากร: 549,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kusaal: Angole

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12573
จำนวนประชากร: 517,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kusaal: Angole

Angole
Eastern Kusaal

พื้นที่ใช้ภาษา Kusaal: Angole

Ghana

2. Kusaal: Toende

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12574
จำนวนประชากร: 517,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kusaal: Toende

Toende
Western Kusaal

พื้นที่ใช้ภาษา Kusaal: Toende

Burkina Faso
Ghana

3. Kusal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1748

ชื่ออื่นสำหรับ Kusal

Koussasse
Koussassé
Kusaal
Kusaal, Eastern
Kusaal, Western
Kusale
Kusari
Kusasi

พื้นที่ใช้ภาษา Kusal

Burkina Faso
Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kusal

A01961 พระคำแห่งชีวิต
C79160 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C79158 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C79159 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C79165 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C79163 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C79164 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

People Groups who speak Kusaal

Kusasi;