Eastern Katu [ktv]

ชื่อภาษา ISO: Eastern Katu
รหัสภาษา ISO: ktv
จำนวนประชากร: 59,600

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Eastern Katu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1929

ชื่ออื่นสำหรับ Eastern Katu

Asak
Gado
Gadu
Kado
Kadu
Kadu-Ganaan
Kantoo
Kantu
Kato
Kudo
Mawteik
Puteik
Sak
Teu
That
Thet
Woni
卡多

พื้นที่ใช้ภาษา Eastern Katu

China
Laos
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Eastern Katu

A07070 พระคำแห่งชีวิต

2. Katu: Ban Aling

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1800
รหัสสำเนียงของ ROD: 01800

ชื่ออื่นสำหรับ Katu: Ban Aling

Ban Aling
Kantoo
Kantu
Teu

พื้นที่ใช้ภาษา Katu: Ban Aling

Laos
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Katu: Ban Aling

C07080 พระคำแห่งชีวิต

3. Katu: Ban Atak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1818
รหัสสำเนียงของ ROD: 01818

ชื่ออื่นสำหรับ Katu: Ban Atak

Ban Atak
Kantoo
Kantu
Teu

พื้นที่ใช้ภาษา Katu: Ban Atak

Laos
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Katu: Ban Atak

C07071 พระคำแห่งชีวิต

4. Katu: Pilu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1801
รหัสสำเนียงของ ROD: 01801

ชื่ออื่นสำหรับ Katu: Pilu

Kantoo
Kantu
Pilu
Teu

พื้นที่ใช้ภาษา Katu: Pilu

Laos
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Katu: Pilu

C07081 พระคำแห่งชีวิต

5. Katu: Quang Nam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3167
รหัสสำเนียงของ ROD: 03167

ชื่ออื่นสำหรับ Katu: Quang Nam

Kantoo
Kantu
Quang Nam
Teu

พื้นที่ใช้ภาษา Katu: Quang Nam

Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Katu: Quang Nam

C07110 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Eastern Katu

Katu, Eastern;