Karanga [kth]

ชื่อภาษา ISO: Karanga
รหัสภาษา ISO: kth
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11595
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karanga

Kurunga
Каранга

พื้นที่ใช้ภาษา Karanga

Chad

2. Karanga: Bakha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11596
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karanga: Bakha

Bakha
Bakhat
Baxa
Faala
Fala

พื้นที่ใช้ภาษา Karanga: Bakha

Chad

3. Karanga: Kashmere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11597
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karanga: Kashmere

Kachmere
Kashmere

พื้นที่ใช้ภาษา Karanga: Kashmere

Chad

4. Karanga: Koniere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11598
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karanga: Koniere

Karanga: Koniéré
Kognere
Koniéré
Konyare
Mooyo
Moyo

พื้นที่ใช้ภาษา Karanga: Koniere

Chad

People Groups who speak Karanga

Karanga, Kurunga;