Southern Kalinga [ksc]

ชื่อภาษา ISO: Southern Kalinga
รหัสภาษา ISO: ksc
จำนวนประชากร: 13,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kalinga, Southern: Bangad

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11412
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalinga, Southern: Bangad

Bangad

พื้นที่ใช้ภาษา Kalinga, Southern: Bangad

Philippines

2. Kalinga, Southern: Mallango

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11413
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalinga, Southern: Mallango

Mallango

พื้นที่ใช้ภาษา Kalinga, Southern: Mallango

Philippines

3. Kalinga, Southern: Sumadel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11414
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalinga, Southern: Sumadel

Sumadel

พื้นที่ใช้ภาษา Kalinga, Southern: Sumadel

Philippines

4. Southern Kalinga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11411
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Southern Kalinga

Kalinga, Southern
Tinglayan Kalinga

พื้นที่ใช้ภาษา Southern Kalinga

Philippines

People Groups who speak Southern Kalinga

Kalinga, Southern;