Kerek [krk]

ชื่อภาษา ISO: Kerek
รหัสภาษา ISO: krk

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kerek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11877
จำนวนประชากร: 2

พื้นที่ใช้ภาษา Kerek

Russia

2. Kerek: Khatyrka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11878
จำนวนประชากร: 2

พื้นที่ใช้ภาษา Kerek: Khatyrka

Russia

3. Kerek: Mainypilgino

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11879
จำนวนประชากร: 2

พื้นที่ใช้ภาษา Kerek: Mainypilgino

Russia