Doromu-Koki [kqc]

ชื่อภาษา ISO: Doromu-Koki
รหัสภาษา ISO: kqc
จำนวนประชากร: 1,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Doromu: Kokila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9403
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Doromu: Kokila

Kokila

พื้นที่ใช้ภาษา Doromu: Kokila

Papua New Guinea

2. Doromu: Koriko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9404
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Doromu: Koriko

Koriko

พื้นที่ใช้ภาษา Doromu: Koriko

Papua New Guinea

3. Kokira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2988

ชื่ออื่นสำหรับ Kokira

Doram
Doromu

พื้นที่ใช้ภาษา Kokira

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kokira

C16321 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Doromu-Koki

Doromu-Koki;