Kupsabiny [kpz]

ชื่อภาษา ISO: Kupsabiny
รหัสภาษา ISO: kpz
จำนวนประชากร: 181,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kupsabiny

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1118

ชื่ออื่นสำหรับ Kupsabiny

Sapei
Sebei

พื้นที่ใช้ภาษา Kupsabiny

Uganda

2. Kupsabiny: Mbai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12518
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kupsabiny: Mbai

Mbai

พื้นที่ใช้ภาษา Kupsabiny: Mbai

Uganda

3. Kupsabiny: Sabiny

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12519
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kupsabiny: Sabiny

Kupsapiny
Sabiny
Sapiny

พื้นที่ใช้ภาษา Kupsabiny: Sabiny

Uganda

4. Kupsabiny: Sor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12520
จำนวนประชากร: 120,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kupsabiny: Sor

Sor

พื้นที่ใช้ภาษา Kupsabiny: Sor

Uganda

People Groups who speak Kupsabiny

Sebei;