Koryak [kpy]

ชื่อภาษา ISO: Koryak
รหัสภาษา ISO: kpy
จำนวนประชากร: 1,670

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koryak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12299
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak

Koriak
Korjakische Sprache
Nymylan
Корякский
科裏亞克語
科里亚克语

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak

Russia

2. Koryak: Apokinskij

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12300
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Apokinskij

Apokinskij
Apukin

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Apokinskij

Russia

3. Koryak: Cavcuvenskij

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12301
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Cavcuvenskij

Cavcuvenskij
Chavchuven

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Cavcuvenskij

Russia

4. Koryak: Gin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12302
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Gin

Gin

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Gin

Russia

5. Koryak: Itkan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12303
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Itkan

Itkan

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Itkan

Russia

6. Koryak: Kamenskij

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12304
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Kamenskij

Kamen
Kamenskij

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Kamenskij

Russia

7. Koryak: Palan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12305
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Palan

Palan

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Palan

Russia

8. Koryak: Paren

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12306
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Paren

Paren

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Paren

Russia

9. Koryak: Xatyrskij

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12307
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Koryak: Xatyrskij

Xatyrskij

พื้นที่ใช้ภาษา Koryak: Xatyrskij

Russia

People Groups who speak Koryak

Koryak;