Karata [kpt]

ชื่อภาษา ISO: Karata
รหัสภาษา ISO: kpt
จำนวนประชากร: 6,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karata

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11601
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karata

Karatai
Karatin
Kirdi
卡拉塔語
卡拉塔语

พื้นที่ใช้ภาษา Karata

Russia

2. Karata: Anchix

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11602
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karata: Anchix

Anchix

พื้นที่ใช้ภาษา Karata: Anchix

Russia

3. Karata: Tokita

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11603
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karata: Tokita

Tokita
Tokitin

พื้นที่ใช้ภาษา Karata: Tokita

Russia

People Groups who speak Karata

Karata;