Korupun-Sela [kpq]

ชื่อภาษา ISO: Korupun-Sela
รหัสภาษา ISO: kpq
จำนวนประชากร: 8,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Korupun-Sela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12291
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Korupun-Sela

Kimyal of Korupun
Korapun

พื้นที่ใช้ภาษา Korupun-Sela

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Korupun-Sela

A65582 อธิษฐาน is Talking to God

2. Korupun-Sela: Dagi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12292
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Korupun-Sela: Dagi

Dagi

พื้นที่ใช้ภาษา Korupun-Sela: Dagi

Indonesia

3. Korupun-Sela: Deibula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12293
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Korupun-Sela: Deibula

Deibula

พื้นที่ใช้ภาษา Korupun-Sela: Deibula

Indonesia

4. Korupun-Sela: Korupun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12294
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Korupun-Sela: Korupun

Duram
Kimyal Duram
Korupun

พื้นที่ใช้ภาษา Korupun-Sela: Korupun

Indonesia

5. Korupun-Sela: Sela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12295
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Korupun-Sela: Sela

Sela

พื้นที่ใช้ภาษา Korupun-Sela: Sela

Indonesia

6. Korupun-Sela: Sisibna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12296
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Korupun-Sela: Sisibna

Gobugdua
Sisibna

พื้นที่ใช้ภาษา Korupun-Sela: Sisibna

Indonesia

People Groups who speak Korupun-Sela

Kimyal, Korapun; Korapun-Sela;