Kol (Papua New Guinea) [kol]

ชื่อภาษา ISO: Kol (Papua New Guinea)
รหัสภาษา ISO: kol
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kol: Sui [Papua New Guinea]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12138
รหัสสำเนียงของ ROD: 12138
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kol: Sui [Papua New Guinea]

Sui

พื้นที่ใช้ภาษา Kol: Sui [Papua New Guinea]

Papua New Guinea

2. Koul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2791
รหัสสำเนียงของ ROD: 02791

ชื่ออื่นสำหรับ Koul

Kol
Kola
Kole

พื้นที่ใช้ภาษา Koul

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koul

C11950 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kol (Papua New Guinea)

Kol, Kole;