Kendayan [knx]

ชื่อภาษา ISO: Kendayan
รหัสภาษา ISO: knx
จำนวนประชากร: 331,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ahe: Kanayat`n

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5095
รหัสสำเนียงของ ROD: 05095
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ahe: Kanayat`n

Ahe: Kanayat'n
Kanayat`n
Salako

พื้นที่ใช้ภาษา Ahe: Kanayat`n

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ahe: Kanayat`n

A80612 ข่าวประเสริฐ
A65571 One Story

2. Baajek-Ajek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4869
รหัสสำเนียงของ ROD: 04869
จำนวนประชากร: 60,000

พื้นที่ใช้ภาษา Baajek-Ajek

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Baajek-Ajek

C84119 ข่าวประเสริฐ

3. Badameo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4870
รหัสสำเนียงของ ROD: 04870
จำนวนประชากร: 60,000

พื้นที่ใช้ภาษา Badameo

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Badameo

C84120 ข่าวประเสริฐ

4. Kendayan: Ahe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4636
รหัสสำเนียงของ ROD: 04636
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kendayan: Ahe

Ahe
Ahe Dayak
Bangahe
Bangape
Dayak Ahe
Salako

พื้นที่ใช้ภาษา Kendayan: Ahe

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kendayan: Ahe

C84005 ข่าวประเสริฐ
C84118 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

5. Kendayan: Ambawang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11796
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kendayan: Ambawang

Ambawang
Salako

พื้นที่ใช้ภาษา Kendayan: Ambawang

Indonesia

6. Kendayan: Selako

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4553
รหัสสำเนียงของ ROD: 04553
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kendayan: Selako

Salako
Selakau
Selako
Silakau

พื้นที่ใช้ภาษา Kendayan: Selako

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kendayan: Selako

A74633 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Kendayan

Dayak, Kendayan;