Keninjal [knl]

ชื่อภาษา ISO: Keninjal
รหัสภาษา ISO: knl
จำนวนประชากร: 32,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Keninjal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4641

ชื่ออื่นสำหรับ Keninjal

Dajak III: Gando
Dayak Kaninjal
Dayak Kenyinyal
Kaninjal
Kaninjal Dayak
Keninjal: Gando
Sea Dajak III: Keninjal
Sea Dajak: Keninjal

พื้นที่ใช้ภาษา Keninjal

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Keninjal

A84116 ข่าวประเสริฐ

2. Kubing

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4643
รหัสสำเนียงของ ROD: 04643

ชื่ออื่นสำหรับ Kubing

Dayak Kubing

พื้นที่ใช้ภาษา Kubing

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kubing

C84050 ข่าวประเสริฐ

3. Limbai: Keruab

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5040
รหัสสำเนียงของ ROD: 05040

ชื่ออื่นสำหรับ Limbai: Keruab

Keruab

พื้นที่ใช้ภาษา Limbai: Keruab

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Limbai: Keruab

A84150 ข่าวประเสริฐ

4. Limbai: Tok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5042
รหัสสำเนียงของ ROD: 05042

ชื่ออื่นสำหรับ Limbai: Tok

Lombai: Tok
Tok

พื้นที่ใช้ภาษา Limbai: Tok

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Limbai: Tok

A84151 ข่าวประเสริฐ

5. Muntak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5049
รหัสสำเนียงของ ROD: 05049

พื้นที่ใช้ภาษา Muntak

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Muntak

A84159 ข่าวประเสริฐ

6. Ransa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5054
รหัสสำเนียงของ ROD: 05054

พื้นที่ใช้ภาษา Ransa

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ransa

A84161 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Keninjal

Dayak, Kaninjal;