Kankanaey [kne]

ชื่อภาษา ISO: Kankanaey
รหัสภาษา ISO: kne
จำนวนประชากร: 150,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kangkanai: Benguet

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 219
รหัสสำเนียงของ ROD: 00219

ชื่ออื่นสำหรับ Kangkanai: Benguet

Benguet
Kankanay

พื้นที่ใช้ภาษา Kangkanai: Benguet

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kangkanai: Benguet

C05630 พระคำแห่งชีวิต 1
C05631 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Kangkanai: Lepanto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2308
รหัสสำเนียงของ ROD: 02308

ชื่ออื่นสำหรับ Kangkanai: Lepanto

Kankanay
Lepanto

พื้นที่ใช้ภาษา Kangkanai: Lepanto

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kangkanai: Lepanto

C07951 พระคำแห่งชีวิต

3. Kankanaey: Bakun-kibungan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11525
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kankanaey: Bakun-kibungan

Bakun-kibungan

พื้นที่ใช้ภาษา Kankanaey: Bakun-kibungan

Philippines

4. Kankanaey: Guinzadan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11526
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kankanaey: Guinzadan

Guinzadan

พื้นที่ใช้ภาษา Kankanaey: Guinzadan

Philippines

5. Kankanaey: Kapangan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11527
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kankanaey: Kapangan

Kapangan

พื้นที่ใช้ภาษา Kankanaey: Kapangan

Philippines

6. Kankanaey: Mankayan-buguias

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11528
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kankanaey: Mankayan-buguias

Mankayan-buguias

พื้นที่ใช้ภาษา Kankanaey: Mankayan-buguias

Philippines

People Groups who speak Kankanaey

Kankanaey;