Karipúna Creole French [kmv]

ชื่อภาษา ISO: Karipúna Creole French
รหัสภาษา ISO: kmv
จำนวนประชากร: 2,400

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Crioulo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11644
รหัสสำเนียงของ ROD: 11644
จำนวนประชากร: 672

ชื่ออื่นสำหรับ Crioulo

Karipuna Creole French
Karipúna do Amapá

พื้นที่ใช้ภาษา Crioulo

Brazil

2. Galibí Marwórno

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22850

พื้นที่ใช้ภาษา Galibí Marwórno

Brazil

People Groups who speak Karipúna Creole French

Galibi do Uaca;