Kâte [kmg]

ชื่อภาษา ISO: Kâte
รหัสภาษา ISO: kmg
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kate

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 447

ชื่ออื่นสำหรับ Kate

Kai
Kate Dong
Kâte Dong

พื้นที่ใช้ภาษา Kate

Papua New Guinea

2. Kate: Magobineng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11681
จำนวนประชากร: 6,125

ชื่ออื่นสำหรับ Kate: Magobineng

Bamota
Magobineng

พื้นที่ใช้ภาษา Kate: Magobineng

Papua New Guinea

3. Kate: Parec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11682
จำนวนประชากร: 6,125

ชื่ออื่นสำหรับ Kate: Parec

Parec

พื้นที่ใช้ภาษา Kate: Parec

Papua New Guinea

4. Kate: Wamora

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11683
จำนวนประชากร: 6,125

ชื่ออื่นสำหรับ Kate: Wamora

Wamola
Wamora

พื้นที่ใช้ภาษา Kate: Wamora

Papua New Guinea

5. Kate: Wana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11684
จำนวนประชากร: 6,125

ชื่ออื่นสำหรับ Kate: Wana

Wana

พื้นที่ใช้ภาษา Kate: Wana

Papua New Guinea

6. Kate: Wemo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11685
จำนวนประชากร: 6,125

ชื่ออื่นสำหรับ Kate: Wemo

Wemo

พื้นที่ใช้ภาษา Kate: Wemo

Papua New Guinea

People Groups who speak Kâte

Kate, Kai; Momole;