Kabola [klz]

ชื่อภาษา ISO: Kabola
รหัสภาษา ISO: klz
จำนวนประชากร: 3,900

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kabola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 706

ชื่ออื่นสำหรับ Kabola

Welai

พื้นที่ใช้ภาษา Kabola

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kabola

A62548 ข่าวประเสริฐ
C11510 พระคำแห่งชีวิต 1
C19131 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Kabola: Kebun Kopi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11250
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Kabola: Kebun Kopi

Kebun Kopi

พื้นที่ใช้ภาษา Kabola: Kebun Kopi

Indonesia

3. Kabola: Meibuil

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11251
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Kabola: Meibuil

Meibuil

พื้นที่ใช้ภาษา Kabola: Meibuil

Indonesia

4. Kabola: Otvai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11252
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Kabola: Otvai

Otvai

พื้นที่ใช้ภาษา Kabola: Otvai

Indonesia

5. Kabola: Pintumbang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11253
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Kabola: Pintumbang

Pintumbang

พื้นที่ใช้ภาษา Kabola: Pintumbang

Indonesia

6. Kabola: Tang'ala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11254
จำนวนประชากร: 3,900

ชื่ออื่นสำหรับ Kabola: Tang'ala

Tang'ala

พื้นที่ใช้ภาษา Kabola: Tang'ala

Indonesia

People Groups who speak Kabola

Kabola;