Kalasha [kls]

ชื่อภาษา ISO: Kalasha
รหัสภาษา ISO: kls
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jashi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3560
รหัสสำเนียงของ ROD: 03560
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jashi

Bombaret
Gaubur
Rumbar

พื้นที่ใช้ภาษา Jashi

Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jashi

A09490 พระคำแห่งชีวิต

2. Kalasha: Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3561
รหัสสำเนียงของ ROD: 03561
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalasha: Northern

Kal'as'a
Kalash
Kalasha
Kalashamon
Northern Kalasha

พื้นที่ใช้ภาษา Kalasha: Northern

Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalasha: Northern

A64685 ข่าวประเสริฐ
A09510 พระคำแห่งชีวิต
A65072 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A65073 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A75203 Genesis 1-5
A64686 God's Words For Lost Ones
A75204 Life of Christ
A65079 پاک روح کے اعمال [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์]
A65078 یسوع مسیح استاد اور نجات دینے وال [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]
A65074 کلشا: شمالی [ชัยชนะโดยพระเจ้า]
A65075 کلشا: شمالی [ผู้รับใช้ของพระเจ้า]
A65076 کلشا: شمالی [การทดสอบเพื่อพระเจ้า]
A65077 کلشا: شمالی [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา]

3. Kalasha: Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11394
จำนวนประชากร: 2,900

พื้นที่ใช้ภาษา Kalasha: Southern

Pakistan