Kosarek Yale [kkl]

ชื่อภาษา ISO: Kosarek Yale
รหัสภาษา ISO: kkl
จำนวนประชากร: 2,300

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yale, Kosarek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18422
จำนวนประชากร: 2,300

ชื่ออื่นสำหรับ Yale, Kosarek

In-lom
Kosarek
Wanam
Yale-Kosarek

พื้นที่ใช้ภาษา Yale, Kosarek

Indonesia

2. Yale, Kosarek: Gilika

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18423
จำนวนประชากร: 2,300

ชื่ออื่นสำหรับ Yale, Kosarek: Gilika

Gilika
Kilika

พื้นที่ใช้ภาษา Yale, Kosarek: Gilika

Indonesia

3. Yale, Kosarek: Kosarek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18424
จำนวนประชากร: 2,300

ชื่ออื่นสำหรับ Yale, Kosarek: Kosarek

Kosarek

พื้นที่ใช้ภาษา Yale, Kosarek: Kosarek

Indonesia

4. Yale, Kosarek: Tiple

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18425
จำนวนประชากร: 2,300

ชื่ออื่นสำหรับ Yale, Kosarek: Tiple

Tiple

พื้นที่ใช้ภาษา Yale, Kosarek: Tiple

Indonesia

People Groups who speak Kosarek Yale

Gilika; Wanam;