Pwo Eastern Karen [kjp]

ชื่อภาษา ISO: Pwo Eastern Karen
รหัสภาษา ISO: kjp
จำนวนประชากร: 1,050,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. กะเหรี่ยงโป ตะวันออก

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19467
รหัสสำเนียงของ ROD: 19467

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโป ตะวันออก

Karen, Pwo Eastern
Karen: Pwo Phlon
Pwo Eastern Karen

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโป ตะวันออก

Myanmar
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะเหรี่ยงโป ตะวันออก

A62599 ข่าวประเสริฐ

2. กะเหรี่ยงโป ตะวันออก กาญจบุรี

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2403
รหัสสำเนียงของ ROD: 02403
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโป ตะวันออก กาญจบุรี

Kanjanaburi
Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi
Karen, Pwo Kanchanaburi
Pwo: Kanjanaburi

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโป ตะวันออก กาญจบุรี

Myanmar
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะเหรี่ยงโป ตะวันออก กาญจบุรี

C09320 พระคำแห่งชีวิต 1
C27180 พระคำแห่งชีวิต 2

3. กะเหรี่ยงโปตะวันตก ราชบุรี

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11632
จำนวนประชากร: 1,050,000

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโปตะวันตก ราชบุรี

Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen
Phetchaburi Pwo Karen
Ratchaburi Pwo Karen

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโปตะวันตก ราชบุรี

Thailand

4. กะเหรี่ยงโปตะวันตก กาญจนบุรี

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11631
จำนวนประชากร: 1,050,000

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโปตะวันตก กาญจนบุรี

Kanchanaburi Pwo Karen
Karen, Pwo Western Thailand: Kanchanaburi Pwo Kare

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโปตะวันตก กาญจนบุรี

Thailand

5. Karen, Pwo Eastern: Kawkareik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11624

ชื่ออื่นสำหรับ Karen, Pwo Eastern: Kawkareik

Eastern Border Pwo Karen
Kawkareik

พื้นที่ใช้ภาษา Karen, Pwo Eastern: Kawkareik

Myanmar

6. Karen, Pwo Eastern: Pa'an

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11625

ชื่ออื่นสำหรับ Karen, Pwo Eastern: Pa'an

Inland Pwo Eastern Karen
Moulmein
Pa'an

พื้นที่ใช้ภาษา Karen, Pwo Eastern: Pa'an

Myanmar

7. Karen, Pwo Eastern: Tavoy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11626

ชื่ออื่นสำหรับ Karen, Pwo Eastern: Tavoy

Southern Pwo Karen
Tavoy

พื้นที่ใช้ภาษา Karen, Pwo Eastern: Tavoy

Myanmar

People Groups who speak Pwo Eastern Karen

Karen, Pwo, Eastern;