Agob [kit]

ชื่อภาษา ISO: Agob
รหัสภาษา ISO: kit
จำนวนประชากร: 2,440

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Agob

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 484

ชื่ออื่นสำหรับ Agob

Dabu
Kibuli

พื้นที่ใช้ภาษา Agob

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Agob

C11790 พระคำแห่งชีวิต

2. Agob: Ende

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4106
รหัสสำเนียงของ ROD: 04106
จำนวนประชากร: 2,440

ชื่ออื่นสำหรับ Agob: Ende

Agob
Dabu
Ende

พื้นที่ใช้ภาษา Agob: Ende

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Agob: Ende

A13590 พระคำแห่งชีวิต

3. Agob: Kawam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6735
รหัสสำเนียงของ ROD: 06735
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Agob: Kawam

Kawam

พื้นที่ใช้ภาษา Agob: Kawam

Papua New Guinea

People Groups who speak Agob

Agob;