Kilivila [kij]

ชื่อภาษา ISO: Kilivila
รหัสภาษา ISO: kij
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kilivila: Kitava

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20866

ชื่ออื่นสำหรับ Kilivila: Kitava

Kitava

พื้นที่ใช้ภาษา Kilivila: Kitava

Papua New Guinea

2. Kilivila: Sinaketa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11998
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kilivila: Sinaketa

Sinaketa

พื้นที่ใช้ภาษา Kilivila: Sinaketa

Papua New Guinea

3. Kilivila: Vakuta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11999
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kilivila: Vakuta

Vakuta

พื้นที่ใช้ภาษา Kilivila: Vakuta

Papua New Guinea

4. Kiriwina Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 556
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 99

ชื่ออื่นสำหรับ Kiriwina Group

Kaduwoga
Kegi-Bwetalu
Kilivila
Kiriwina
Kitava: Okabulula
Muyuw
Okabulula
Trobriand Is.
Yanabwa

พื้นที่ใช้ภาษา Kiriwina Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kiriwina Group

A19510 ข่าวประเสริฐ
C12570 พระคำแห่งชีวิต 1
C12571 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Kilivila

Kiriwina;