Kele (Democratic Republic of Congo) [khy]

ชื่อภาษา ISO: Kele (Democratic Republic of Congo)
รหัสภาษา ISO: khy
จำนวนประชากร: 160,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lokele: Yakusu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1398
รหัสสำเนียงของ ROD: 01398

ชื่ออื่นสำหรับ Lokele: Yakusu

Kele
Yakusu

พื้นที่ใช้ภาษา Lokele: Yakusu

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lokele: Yakusu

C05970 พระคำแห่งชีวิต

2. Lokele: Yawembe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1396
รหัสสำเนียงของ ROD: 01396

ชื่ออื่นสำหรับ Lokele: Yawembe

Kele
Yawembe

พื้นที่ใช้ภาษา Lokele: Yawembe

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lokele: Yawembe

C05971 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kele (Democratic Republic of Congo)

Kele;