Khamti [kht]

ชื่อภาษา ISO: Khamti
รหัสภาษา ISO: kht
จำนวนประชากร: 14,300

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Khamti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1171

ชื่ออื่นสำหรับ Khamti

Hkamti
Hkamti Shan
Kam Ti
Khampti
Khampti Shan
Kham-Tai
Khamti Shan
Khandi Shan
Khantis
Tai Kam Ti
Tai-Khamti
Tai Kham Ti
खामती
坎梯語
坎梯语

พื้นที่ใช้ภาษา Khamti

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khamti

C06711 พระคำแห่งชีวิต

2. Khamti: Assam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11929
รหัสสำเนียงของ ROD: 11929
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Khamti: Assam

Assam Khamti
खामती:आसाम

พื้นที่ใช้ภาษา Khamti: Assam

China
India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khamti: Assam

A37963 ข่าวประเสริฐ

3. Khamti: North Burma Khamti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11930
จำนวนประชากร: 76,000

ชื่ออื่นสำหรับ Khamti: North Burma Khamti

North Burma Khamti

พื้นที่ใช้ภาษา Khamti: North Burma Khamti

China
India
Myanmar

4. Khamti: Sinkaling Hkamti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11931
จำนวนประชากร: 4,440

ชื่ออื่นสำหรับ Khamti: Sinkaling Hkamti

Sinkaling Hkamti

พื้นที่ใช้ภาษา Khamti: Sinkaling Hkamti

China
India
Myanmar

People Groups who speak Khamti

Khampti;