Korowai [khe]

ชื่อภาษา ISO: Korowai
รหัสภาษา ISO: khe
จำนวนประชากร: 3,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Korowai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12288
จำนวนประชากร: 700

ชื่ออื่นสำหรับ Korowai

Kolufaup

พื้นที่ใช้ภาษา Korowai

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Korowai

C63149 ข่าวประเสริฐ
C63143 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C63141 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C63144 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C63145 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C63142 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C63148 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C63146 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C63147 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Korowai: North

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12289
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Korowai: North

North

พื้นที่ใช้ภาษา Korowai: North

Indonesia

People Groups who speak Korowai

Korowai;