Khasi [kha]

ชื่อภาษา ISO: Khasi
รหัสภาษา ISO: kha
จำนวนประชากร: 843,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Khasi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 253

ชื่ออื่นสำหรับ Khasi

Bahasa Khasi
Cossyah
Jasi
Jasí
Kahasi
Kassi
Khasa
Khashi
Khasie
Khasi-Sprache
Khasiyas
Khassee
Khuchia
Kyi
Кхаси
खासी
卡西語
卡西语

พื้นที่ใช้ภาษา Khasi

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khasi

A32390 เพลง & พระคัมภีร์
C06290 พระคำแห่งชีวิต

2. Khasia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5078
รหัสสำเนียงของ ROD: 05078

ชื่ออื่นสำหรับ Khasia

Cossyah
Khasi
Khassee
खासिया

พื้นที่ใช้ภาษา Khasia

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khasia

C80647 ข่าวประเสริฐ
C80649 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C74555 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A80650 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A80651 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A80648 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A63109 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A63076 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A63104 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

3. Khasi: Bhoi-Khasi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11954
จำนวนประชากร: 950,000

ชื่ออื่นสำหรับ Khasi: Bhoi-Khasi

Bhoi-Khasi Khasi
Cherrapunji
Sohra

พื้นที่ใช้ภาษา Khasi: Bhoi-Khasi

Bangladesh
India

4. Khasi: Khynrium

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20863

ชื่ออื่นสำหรับ Khasi: Khynrium

Khynrium

พื้นที่ใช้ภาษา Khasi: Khynrium

Bangladesh
India

5. Khasi: War

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 866
รหัสสำเนียงของ ROD: 00866

ชื่ออื่นสำหรับ Khasi: War

Jaintia
Khasi
War
खासी: वार

พื้นที่ใช้ภาษา Khasi: War

Bangladesh
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khasi: War

C18621 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Khasi

Khasi; Pnar;