Koyaga [kga]

ชื่อภาษา ISO: Koyaga
รหัสภาษา ISO: kga
จำนวนประชากร: 74,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koyaga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11209
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Koyaga

Koya
Koyaa
Koyaga Jula
Koyagakan
Koyaka
Koyara

พื้นที่ใช้ภาษา Koyaga

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koyaga

A38155 Becoming a Friend of God

2. Koyaga: Nigbi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11210
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Koyaga: Nigbi

Nigbi

พื้นที่ใช้ภาษา Koyaga: Nigbi

Côte d'Ivoire

3. Koyaga: Sagaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11211
รหัสสำเนียงของ ROD: 11211
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Koyaga: Sagaka

Sagaka

พื้นที่ใช้ภาษา Koyaga: Sagaka

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koyaga: Sagaka

A38156 Becoming a Friend of God

4. Koyaga: Siaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11212
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Koyaga: Siaka

Siaka

พื้นที่ใช้ภาษา Koyaga: Siaka

Côte d'Ivoire

People Groups who speak Koyaga

Jula, Koyaga;