Kannada Kurumba [kfi]

ชื่อภาษา ISO: Kannada Kurumba
รหัสภาษา ISO: kfi
จำนวนประชากร: 219,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kurumba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 884
รหัสสำเนียงของ ROD: 00884

ชื่ออื่นสำหรับ Kurumba

Canarese
Korambar
Kuramwari
Kuremban
Kuruba
Kurubar
Kurubas Kuruban
Kuruma
Kuruman
Kurumans
Kurumar
Kurumba Kannada
Kurumban
Kurumbar
Kurumbas
Kurumvari
Nonstandard Kannada
Palu Kurumba
Southern Kannada
कुरुमबा

พื้นที่ใช้ภาษา Kurumba

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kurumba

A07001 พระคำแห่งชีวิต

2. Kurumbas: Attapadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4741
รหัสสำเนียงของ ROD: 04741

ชื่ออื่นสำหรับ Kurumbas: Attapadi

Attapadi
Kurumba
कुरुम्बा: अट्टापड़ी

พื้นที่ใช้ภาษา Kurumbas: Attapadi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kurumbas: Attapadi

C26540 พระคำแห่งชีวิต

3. Moopan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4205
รหัสสำเนียงของ ROD: 04205

ชื่ออื่นสำหรับ Moopan

Canarese
Korambar
Kuramwari
Kuremban
Kuruba
Kurubar
Kurubas Kuruban
Kuruma
Kuruman
Kurumans
Kurumar
Kurumban
Kurumbar
Kurumbas
Kurumvari
Moopan: Kurumar
Nonstandard Kannada
Palu Kurumba
Southern Kannada
मूपन

พื้นที่ใช้ภาษา Moopan

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Moopan

C25831 พระคำแห่งชีวิต