Kukna [kex]

ชื่อภาษา ISO: Kukna
รหัสภาษา ISO: kex
จำนวนประชากร: 111,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dangi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3509
รหัสสำเนียงของ ROD: 03509
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Dangi

Kanara
Kokna
Kokni
Kukna
डांगी

พื้นที่ใช้ภาษา Dangi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dangi

C08300 พระคำแห่งชีวิต

2. Kokoni: Dhulia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3889
รหัสสำเนียงของ ROD: 03889

ชื่ออื่นสำหรับ Kokoni: Dhulia

Dhulia
कोकणी: धूलिया

พื้นที่ใช้ภาษา Kokoni: Dhulia

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kokoni: Dhulia

C18111 พระคำแห่งชีวิต

3. Kokoni: Nasik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3864
รหัสสำเนียงของ ROD: 03864

ชื่ออื่นสำหรับ Kokoni: Nasik

Nasik
कोंकणी: नासिक

พื้นที่ใช้ภาษา Kokoni: Nasik

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kokoni: Nasik

C18151 พระคำแห่งชีวิต

4. Kukna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18807
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kukna

Kanara
Kokna
Kokni
कूकना

พื้นที่ใช้ภาษา Kukna

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kukna

A64422 ข่าวประเสริฐ
A64423 Meeting the Creator God

People Groups who speak Kukna

Kokna;