Kakwa [keo]

ชื่อภาษา ISO: Kakwa
รหัสภาษา ISO: keo
จำนวนประชากร: 190,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kakwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1004

ชื่ออื่นสำหรับ Kakwa

Bari Kakwa
Kakua
Kákwâ
Kakwak
Kwakwak

พื้นที่ใช้ภาษา Kakwa

Congo, Democratic Republic of
Sudan
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kakwa

C20580 ข่าวประเสริฐ
C08700 พระคำแห่งชีวิต 1
C20441 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Kakwa: Congo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1322
รหัสสำเนียงของ ROD: 01322
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 85

ชื่ออื่นสำหรับ Kakwa: Congo

Bari Kakwa
Congo
Kakua
Kakwa: Zaire
Kwakwak

พื้นที่ใช้ภาษา Kakwa: Congo

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kakwa: Congo

C82608 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C82605 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C82607 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C82609 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C82606 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C82759 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C82610 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C82611 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C13030 พระคำแห่งชีวิต 1
C13031 พระคำแห่งชีวิต 2 w/ BANGALA เพลง
C81735 พระคำแห่งชีวิต 3

3. Kakwa: Sudan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19438
รหัสสำเนียงของ ROD: 19438

พื้นที่ใช้ภาษา Kakwa: Sudan

South Sudan
Sudan

People Groups who speak Kakwa

Kakwa, Bari Kakwa;