Kenyang [ken]

ชื่อภาษา ISO: Kenyang
รหัสภาษา ISO: ken
จำนวนประชากร: 65,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Banyangi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2607
รหัสสำเนียงของ ROD: 02607
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Banyangi

Banjangi
Banyang
Bayangi
Kenyang
Manyang
Nyang

พื้นที่ใช้ภาษา Banyangi

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Banyangi

C07860 พระคำแห่งชีวิต

2. Kenyang: Lower

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4348
รหัสสำเนียงของ ROD: 04348
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyang: Lower

Bas-Kenyang
Kenyang: Lower Kenyang
Lower Kenyang

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyang: Lower

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyang: Lower

C21840 พระคำแห่งชีวิต 1
C22581 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Kenyang

Nyang;