Kemak [kem]

ชื่อภาษา ISO: Kemak
รหัสภาษา ISO: kem
จำนวนประชากร: 72,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kemak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4613

ชื่ออื่นสำหรับ Kemak

Ema

พื้นที่ใช้ภาษา Kemak

Indonesia
Timor-Leste

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kemak

C84046 ข่าวประเสริฐ

2. Kemak: Nogo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11786
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kemak: Nogo

Nogo
Nogo-Nogo

พื้นที่ใช้ภาษา Kemak: Nogo

Indonesia
Timor-Leste

People Groups who speak Kemak

Kemak;