Karaim [kdr]

ชื่อภาษา ISO: Karaim
รหัสภาษา ISO: kdr
จำนวนประชากร: 1,700

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karaim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11579
จำนวนประชากร: 535

ชื่ออื่นสำหรับ Karaim

Karaimisch
Karaite
Караимский
卡拉伊姆語
卡拉伊姆语

พื้นที่ใช้ภาษา Karaim

Israel
Lithuania
Ukraine

2. Karaim: Eastern Karaim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11580
จำนวนประชากร: 535

ชื่ออื่นสำหรับ Karaim: Eastern Karaim

Eastern Karaim

พื้นที่ใช้ภาษา Karaim: Eastern Karaim

Lithuania

3. Karaim: Galits

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11581
จำนวนประชากร: 535

ชื่ออื่นสำหรับ Karaim: Galits

Galits

พื้นที่ใช้ภาษา Karaim: Galits

Lithuania

4. Karaim: Northwestern Karaim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11582
จำนวนประชากร: 535

ชื่ออื่นสำหรับ Karaim: Northwestern Karaim

Northwestern Karaim

พื้นที่ใช้ภาษา Karaim: Northwestern Karaim

Lithuania

5. Karaim: Trakay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11583
จำนวนประชากร: 535

ชื่ออื่นสำหรับ Karaim: Trakay

Trakay

พื้นที่ใช้ภาษา Karaim: Trakay

Lithuania

People Groups who speak Karaim

Karaite;