Kaningdon-Nindem [kdp]

ชื่อภาษา ISO: Kaningdon-Nindem
รหัสภาษา ISO: kdp
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nikyob

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4255
รหัสสำเนียงของ ROD: 04255

ชื่ออื่นสำหรับ Nikyob

Kaningkon
Nikyob: Kaningdom

พื้นที่ใช้ภาษา Nikyob

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nikyob

A20931 พระคำแห่งชีวิต

2. Nindem: Roro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11519
รหัสสำเนียงของ ROD: 11519
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nindem: Roro

Inidem
Nidem
Nindem
Nindem: Kogo

พื้นที่ใช้ภาษา Nindem: Roro

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nindem: Roro

A35840 พระคำแห่งชีวิต

3. Nindem: Zankan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20009
รหัสสำเนียงของ ROD: 20009

ชื่ออื่นสำหรับ Nindem: Zankan

Zankan

พื้นที่ใช้ภาษา Nindem: Zankan

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nindem: Zankan

A37000 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kaningdon-Nindem

Kaningkom-Nindem;