Karamojong [kdj]

ชื่อภาษา ISO: Karamojong
รหัสภาษา ISO: kdj
จำนวนประชากร: 736,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karamojong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1115

ชื่ออื่นสำหรับ Karamojong

Karimojong
Karimonjong
卡拉莫琼语
卡拉莫瓊語

พื้นที่ใช้ภาษา Karamojong

Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Karamojong

A08780 พระคำแห่งชีวิต

2. Karamojong: Dodos

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11590
จำนวนประชากร: 370,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karamojong: Dodos

Dodos
Dodoth

พื้นที่ใช้ภาษา Karamojong: Dodos

Uganda

3. Karamojong: Jie

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11591
จำนวนประชากร: 370,000

ชื่ออื่นสำหรับ Karamojong: Jie

Jie
Jiye

พื้นที่ใช้ภาษา Karamojong: Jie

Uganda

People Groups who speak Karamojong

Karamojong;