Kalanga [kck]

ชื่อภาษา ISO: Kalanga
รหัสภาษา ISO: kck
จำนวนประชากร: 850,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kalanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1838

ชื่ออื่นสำหรับ Kalanga

Bakaa
Bakalanga
Chikalanga
Ikalanga
Kalaka
Kalana
Kanana
Makalaka
Sekalaka
Sekalana
Sekalaña
Shikalanga
Shona: Western
Sikalanga
Tjikalanga
Wakalanga
Western Shona
Каланга

พื้นที่ใช้ภาษา Kalanga

Botswana
Zimbabwe

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalanga

A75041 ข่าวประเสริฐ
A00200 พระคำแห่งชีวิต

2. Kalanga: Ikalanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11384
จำนวนประชากร: 321,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalanga: Ikalanga

Ikalanga

พื้นที่ใช้ภาษา Kalanga: Ikalanga

Botswana

3. Kalanga: Lilima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3995
รหัสสำเนียงของ ROD: 03995

ชื่ออื่นสำหรับ Kalanga: Lilima

Humbe
Lilima
Limima

พื้นที่ใช้ภาษา Kalanga: Lilima

Botswana
Zimbabwe

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalanga: Lilima

A17861 ข่าวประเสริฐ
A15921 พระคำแห่งชีวิต w/ KALANGA

4. Kalanga: Najwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11385
จำนวนประชากร: 321,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalanga: Najwa

Najwa

พื้นที่ใช้ภาษา Kalanga: Najwa

Botswana

5. Kalanga: Nyai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11386
จำนวนประชากร: 321,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalanga: Nyai

Abanyai
Banyai
Nyai
Nyayi
Wanyai

พื้นที่ใช้ภาษา Kalanga: Nyai

Botswana
Zimbabwe

6. Kalanga: Peri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11387
จำนวนประชากร: 321,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalanga: Peri

Peri

พื้นที่ใช้ภาษา Kalanga: Peri

Botswana
Zimbabwe

7. Kalanga: Talahundra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11388
จำนวนประชากร: 321,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalanga: Talahundra

Talahundra

พื้นที่ใช้ภาษา Kalanga: Talahundra

Botswana
Zimbabwe

People Groups who speak Kalanga

Kalanga;