Kabiyè [kbp]

ชื่อภาษา ISO: Kabiyè
รหัสภาษา ISO: kbp
จำนวนประชากร: 1,200,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kabiye: Lama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11249
จำนวนประชากร: 730,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kabiye: Lama

Lama

พื้นที่ใช้ภาษา Kabiye: Lama

Togo

2. Kabye

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2749
รหัสสำเนียงของ ROD: 02749
จำนวนประชากร: 1,200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kabye

Cabrai
Cabrais
Cabraisi
Kabire
Kabiye
Kabiyé
Kabre
Kabres
Kabure

พื้นที่ใช้ภาษา Kabye

Benin
Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kabye

A64174 ข่าวประเสริฐ
A30451 พระคำแห่งชีวิต

3. Kabye: Boufale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6025
รหัสสำเนียงของ ROD: 06025
จำนวนประชากร: 600
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Kabye: Boufale

Boufale
Kabiye: Boufale

พื้นที่ใช้ภาษา Kabye: Boufale

Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kabye: Boufale

A64173 ข่าวประเสริฐ
A30821 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kabiyè

Kabiye;