Kare (Central African Republic) [kbn]

ชื่อภาษา ISO: Kare (Central African Republic)
รหัสภาษา ISO: kbn
จำนวนประชากร: 97,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11605
รหัสสำเนียงของ ROD: 11605
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kali

Kali Dek
Kare: Kari
Kari

พื้นที่ใช้ภาษา Kali

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

2. Kali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11604
รหัสสำเนียงของ ROD: 11604
จำนวนประชากร: 93,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kali

Kare
Kari
Karre
Karré

พื้นที่ใช้ภาษา Kali

Cameroon
Central African Republic
Nigeria
Papua New Guinea

People Groups who speak Kare (Central African Republic)

Kari;