Kayapa Kallahan (Kalanguya) [kak]

ชื่อภาษา ISO: Kayapa Kallahan (Kalanguya)
รหัสภาษา ISO: kak
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kalangoya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3383
รหัสสำเนียงของ ROD: 03383
จำนวนประชากร: 15,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 1

ชื่ออื่นสำหรับ Kalangoya

Akab
Ikalahan
Kalahan
Kalangoya-Ikalahan
Kalanguya
Kalkali
Kayapa

พื้นที่ใช้ภาษา Kalangoya

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalangoya

C07970 พระคำแห่งชีวิต

2. Kallahan, Tinoc

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11418
จำนวนประชากร: 12,900

ชื่ออื่นสำหรับ Kallahan, Tinoc

Tinoc Kalangoya

พื้นที่ใช้ภาษา Kallahan, Tinoc

Philippines

People Groups who speak Kayapa Kallahan

Kalanguya, Kayapa;